Elspeter Wichert Stoffer, hier turend op het Hulshorsterzand, is een liefhebber van de natuur. (Eigen foto)
Elspeter Wichert Stoffer, hier turend op het Hulshorsterzand, is een liefhebber van de natuur. (Eigen foto) (Foto: )

'Open discussie graag over toename doodrijden wild'

  Nieuwsflits

'Wolven jagen? Ze pakken liever mak schaap op een boerderij'

door de redactie

Boswachter Lennard Jasper van Staatsbosbeheer pleit voor maximaal 60 km/u op Veluwse binnenwegen omdat volgens hem er veel wild wordt doorgereden. Elspeter Wichert Stoffer is het daarmee niet eens. Hij pleit voor afschot.

ELSPEET - RTV Nunspeet meldde recent dat boswachter Lennard Jasper van Staatsbosbeheer het met moeite aanziet: wéér een dood dier op de weg. Op Instagram deelt de boswachter een foto van een aangereden das op de Elspeterbosweg tussen Vierhouten en Elspeet: ''Op deze, en ook andere Veluwse binnenwegen wordt vaak te hard gereden. Omdat dassen vaak dezelfde wissel gebruiken om over te steken, is dit het gevolg.''

De boswachter pleit voor maximaal 60 km/u of minder op deze wegen. ''Te veel wilde dieren sterven een onnodige dood op het asfalt waar wij steeds met meer en harder overheen jagen." Zijn wens en oproep is dan ook aan iedereen om met name rekening te houden met de (rem)snelheid in de ochtend, avond en nachtelijke uren. Dat voorkomt een hoop dierenleed. De aangereden das wordt als valwild door vrijwilligers geregistreerd als slachtoffer van verkeer. Daarna wordt het dier als biomassa terug de natuur in gebracht voor de aaseters. Ook worden de locaties van de aangereden dieren in kaart gebracht. Hierdoor kunnen preventieve maatregelen genomen worden die voorkomen dat wild aangereden en de verkeersveiligheid vergroot wordt. Het plaatsen van rasters is hier een voorbeeld van.

De Elspeter Wichert Stoffer heeft zijn bedenkingen. ''Lennard Jasper roept met een aandoenlijke foto van een aangereden das op om de maximumsnelheid op de Veluwe verder in te perken. Deze zou naar 60 kilometer per uur of liever nóg minder moeten. Saillant detail is dat op de weg waar de aanrijding op de foto plaatsvond de maximumsnelheid al beperkt is tot 60 kilometer per uur. Dat geldt overigens voor het overgrote deel van de buitenwegen in dit gebied. Alleen de zogenaamde ‘gebiedsontsluitingswegen’ zijn nog ontzien, maar ook daar moet volgens Jasper de rem erop. Maar zou een lagere wildpopulatie die past bij de omvang van het gebied ook kunnen helpen?''

Op het Twitter-account van de boswachter staat een link naar www.wolveninnederland.nl. Stoffer: ''Dit platform stelt zich ten doel om de 'harten en hoofden' van Nederlanders te winnen voor de wolf als medebewoner van onze natuurgebieden. Ze verwachten dat de discussie wordt gevoed door ‘feiten, meningen en emoties’. Opvallend is dat alleen uitgesproken voorstanders lid zijn van het platform. Critici en belangengroepen als veehouders zijn niet vertegenwoordigd.''

Het is een goed en onomstreden doel om te streven naar minder van deze aanrijdingen, vindt ook Stoffer. ''Dat daarbij ook gekeken wordt naar verkeersmaatregelen en voorlichting is logisch en zeker niet overbodig. Waar ik moeite mee heb is dat de boswachter pleit voor maximaal 60 km/u of minder op deze wegen. Hij zegt: 'Te veel wilde dieren sterven een onnodige dood op het asfalt waar wij steeds met meer en harder overheen jagen'. Dat is feitelijk onjuist en niet passend in een eerlijke discussie over dit onderwerp. De maximumsnelheid is al op veel wegen teruggedrongen en de bewering dat er steeds meer en steeds harder wordt gereden in dit gebied is niet op feiten gebaseerd.

''Wel aantoonbaar is dat de wildstand, zeker wat betreft zwijnen en dassen, in de afgelopen jaren flink is toegenomen. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Een heel belangrijke is de beperking van de jacht. De periode waarin mag worden gejaagd en de aantallen die mogen worden geschoten zijn door de lobby van organisaties die menen daarmee de natuur te beschermen verlaagd tot irrationele waarden. En de wolf? Gaat die helpen om het natuurlijk evenwicht in de wildpopulatie te herstellen? Een illusie. Wolven pakken liever een mak schaap op een boerderij dan een wild dier waar ze moeten jagen.

''Een natuurlijk evenwicht op de Veluwe (en andere natuurgebieden) is alleen mogelijk als er eerlijk en open gesproken wordt door alle belangenvertegenwoordigers samen. ‘Wolven in Nederland’ claimt te staan voor het principe van een open en eerlijke discussie, waarin niet alleen voordelen, maar ook nadelen - van in dit geval wolven in Nederland - worden besproken. Dat is mooi. Nu nog de daad bij het woord voegen.''

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden