Gemeentebelang: ‘Zet suïcidepreventie nadrukkelijker op de kaart’


<p>Raadslid Martin Juffer.</p>

Raadslid Martin Juffer.

(Foto: Marc Konings)

Gemeentebelang: ‘Zet suïcidepreventie nadrukkelijker op de kaart’

  Politiek

NUNSPEET - Gemeentebelang Nunspeet heeft vragen gesteld aan het college van B en W met betrekking tot suïcidepreventie. Aanleiding voor deze vragen was een bezoek aan Het Praktijkhuis (organisatie voor maatschappelijk werk) in Harderwijk waar suïcidepreventie al een prominente plek in het aanbod heeft gekregen.

“Het mag voor iedereen duidelijk zijn dat we met elkaar in een bijzonder complexe en moeilijk tijd leven. Met name jongeren ervaren erg veel last van de huidige maatregelen die zijn genomen vanwege de Covid-19 pandemie. De ingestelde avondklok, de anderhalve meter samenleving en het ‘thuisonderwijs’ zijn maatregelen die jongeren bijzonder hard treffen.”, aldus raadslid Martin Juffer. Hij concludeert na het bezoek aan Het Praktijkhuis.

‘’Dat suïcide in onze provincie veel aandacht behoeft blijkt uit cijfers van 113 Zelfmoordpreventie. Gelderland heeft helaas het grootste aantal zelfdodingen onder jongeren. Dat is één van de redenen waarom Het Praktijkhuis Harderwijk fors aandacht schenkt aan suïcidepreventie. Er worden avonden georganiseerd met lotgenotengroepen en de signaleringstrainingen die door ervaringsdeskundigen worden gegeven worden druk bezocht”.

‘’Uit de antwoorden van het college op de door Gemeentebelang gestelde vragen blijkt dat de gemeente niet stil gezeten heeft wat betreft dit onderwerp. Of er voldoende urgentiebesef is om nog meer aandacht aan suïcidepreventie te besteden is moeilijk weer te geven.

‘’Vanuit de gemeente is contact met het praktijkhuis en samenwerking begint op gang te komen. Dit blijkt onder andere uit de expertise-uitwisseling vanuit het Praktijkhuis richting Nunspeet. Daarnaast wordt onderzocht of verbreding mogelijk is. Het Praktijkhuis Harderwijk heeft de ambitie om naast Harderwijk ook in andere gemeenten in de Noordwest Veluwe operationeel te worden.

“Gezien de resultaten en de inzet van deze organisatie ziet Gemeentebelang deze activiteiten liever vandaag dan morgen in Nunspeet georganiseerd. Gemeentebelang doet daarom ook een dringend beroep op het college van Nunspeet om suïcidepreventie nog nadrukkelijker op de kaart te zetten dan het nu al is.’’

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden