<p>Foto ter illustratie.</p>

Foto ter illustratie.

(Foto: Paul Meuldijk)

SGP-fractie stelt vragen over bomenkap

  Politiek

NUNSPEET - De SGP-fractie in de gemeente Nunspeet heeft bij monde van Gerrit Polinder en Arie van de Pol schriftelijke vragen gesteld over de bomenkap in de lokale bossen.

Polinder en Van de Pol: “Onze fractieleden komen met enige regelmaat in de bossen. Daar namen wij de achterliggende wintermaanden tamelijk veel activiteit in de sfeer van houtkap waar. Wij zien en horen ook van onze inwoners dat ze zich grote zorgen maken over de kaalslag die ze tegenkomen. Er is de laatste jaren een trend ontstaan waarbij natuurvolgend en zelfregulerend bosbeheer wordt verlaten voor een commerciële benadering van het bosbeheer.”

De uitvoering van het bosbeleid onttrekt zich vaak aan het oog van gemeenteraden, vinden de mannen. “Het is voor ons lastig in te schatten in hoeverre de bomenkap past binnen de gemeentelijke afspraken. Maar als die daarin wel past, is het misschien wel nodig dat beleid aan te passen. Onze natuur is bij uitstek het uithangbord van de gemeente. Daarop moeten we zuinig zijn.”

Recente berichtgeving in de media staaft de zorgen van de SGP-fractie: “Deskundigen zijn ongerust over de ontwikkelingen die ze in de bossen waarnemen. Het kappen van bomen wordt gestimuleerd door subsidiemogelijkheden en doordat vanuit biomassacentrales een toenemende vraag naar hout is ontstaan. De oud-directeuren Van Beuzekom van Staatsbosbeheer en Kuper van Kroondomeinen laten zich op dit punt in kritische zin uit.”

De SGP-fractie stelt concrete vragen aan het college: ‘we vragen of de huidige werkwijze wel wordt gestaafd door het gemeentelijke beleidsplan. Laat onze gemeente zich niet oneigenlijk sturen door de subsidiemogelijkheden en de vraag vanuit biomassacentrales? Zijn waarden als recreatie, gezondheid, biodiversiteit en natuurbrandpreventie wel voldoende gewaarborgd binnen onze aanpak? Vindt er afstemming met andere terreineigenaren plaats om een goed totaalplaatje binnen de gemeente te organiseren?’

‘’Ook willen we weten hoe het college zelf aankijkt tegen de kaalslag. Houdt de revitalisering van onze bossen wel voldoende rekening met de tijd die een boom nodig heeft om volwassen te worden? Is het juist dat er weinig nieuwe aanplant plaatsvindt? Als de kaalslag op de huidige voet doorgaat, voorzien we een sombere toekomst voor onze natuur en is ingrijpen nodig.”

Het college van B en W reageert binnen enkele weken op de vragen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden