Van de bestaande laadpalen wordt druk gebruik gemaakt.
Van de bestaande laadpalen wordt druk gebruik gemaakt. Wijnand Kooijmans

Vattenfall plaatst tien laadpalen in Nunspeet en Elspeet

26 februari 2023 om 15:01 Politiek

In opdracht van de gemeente Nunspeet gaat Vattenfall tien laadpalen plaatsen in de kernen Nunspeet en Elspeet. Doel is hiermee te voldoen aan de groeiende vraag naar laadpalen voor elektrische auto’s. Door het college van burgemeester en wethouders wordt hiervoor het benodigde verkeersbesluit genomen.

Wijnand Kooijmans

Eind vorig jaar werd door Allegro aan de gemeente meegedeeld dat zij stoppen met de dienstverlening aan Nunspeet. Deze dienstverlening hield in het aanvragen van een laadpaal in de openbare ruimte volgens het principe ‘Paal volgt Wagen.’ Op dat moment stond het college voor de keuze te kiezen voor een nieuwe partij voor een soortgelijke samenwerking of aan te haken bij de regionale concessie die is gegund aan Vattenfall. Gekozen is om aan te haken bij de regionale concessie. 

Eén van de redenen hiervoor te kiezen is dat deze zich richt op het zo goed mogelijk faciliteren van de sterke toename van het aantal laadpalen. Landelijk is besloten dat vanaf 2030 alle nieuwe auto’s emissie loos zijn. Voor een belangrijk deel zullen dit elektrische auto’s zijn die alleen kunnen rijden als de laadinfrastructuur op orde is.

Dit faciliteren bestaat uit het aanvragen van individuelen die een laadpaal geplaatst willen zien maar ook in het jaarlijks proactief plaatsen van laadpalen. Voor Nunspeet en Elspeet gaat het dit jaar om tien laadpalen die volgens dit laatste principe worden geplaatst. Het gaat dan om laadpalen waarvoor geen aanvraag is ingediend. De gemeente bepaalt zelf de locatie van deze palen. Het college geeft aan dat met dit besluit wordt voorzien in de groeiende behoefte aan openbare laadinfrastructuur.

Voor de gemeente zijn aan de plaatsing van de palen geen kosten verbonden. Binnen de raad leidde het besluit nog wel tot vragen van Johan van den Hoorn (SGP). Hij vraagt zich af waar de laadpalen worden geplaatst maar heeft ook geluiden gehoord dat mensen die een aanvraag indienden voor een laadpaal bot hebben gevangen bij Vattenfall.

Wethouder Jaap Groothuis zegt dat de locaties worden bepaald via het dashboard dat Vattenfall beschikbaar heeft waardoor kan worden afgelezen waar de vraag het grootst is. Indien mensen bezwaar hebben dat een laadpaal voor hun deur wordt geplaatst en een betere locatie voorhanden is kan daaraan altijd een mouw worden gepast volgens hem. Hij wil graag weten waarom mensen hun aanvraag niet gehonoreerd hebben gezien om eventueel actie te kunnen ondernemen. Zonder daaraan de belofte te verbinden dat het alsnog wordt geregeld.

De gemeente werkt op dit moment aan een laadpalenvisie die nog dit jaar aan de gemeenteraad gaat worden aangeboden. Dat wordt van belang gezien om het elektrisch rijden te gaan stimuleren.
De visie moet duidelijk maken hoeveel laadpalen geplaatst moeten worden en in welk tempo dit vooralsnog moet plaatsvinden.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie