Afbeelding
Barry Wensink

Gemeente Nunspeet wil termijn beslotenheid niet beperken tot jaar

12 augustus 2023 om 06:00 Politiek

Het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders wil geen gehoor geven aan een verzoek van een inwoner een geheimhoudingsplicht te beperken tot maximaal één jaar. De betreffende inwoner had via een beroep op de wet open overheid (Woo) inzage gevraagd over de financiële onderbouwing van de aankoop van een stuk grond. De aankoop is 13 januari 2020 behandeld in de raadscommissie Ruimte en Wonen achter gesloten deuren.

Wijnand Kooijmans

Nunspeet hanteert het principe dat openbaarheid regel is en geheimhouding uitzondering. Geheimhouding is volgens het college alleen aan de orde indien en voor zover daarvoor een wettelijke grondslag is. Daarnaast zo beperkt mogelijk wat betreft zowel reikwijdte als tijdsduur. Bij de behandeling van een stuk achter gesloten deuren moet duidelijk zijn aangegeven op welke grondslag de geheimhouding is gebaseerd, op welke stukken of gedeelte van stukken de geheimhouding betrekking heeft en – indien mogelijk – voor welke termijn de geheimhouding geldt.

In de meeste gevallen van geheimhouding gaat het om informatie over vastgoedtransacties in het kader van strategische aankopen of over onderhandelingen met projectontwikkelaars. Als algemeen uitgangspunt hanteert de gemeente de regel dat geheime stukken één jaar nadat het project volledig is gerealiseerd en financieel afgesloten worden openbaar worden.

Een maximale termijn van een jaar vaststellen zou, zo geeft het college aan, betekenen dat geheime stukken al openbaar worden terwijl een project nog niet is afgerond. Het vervroegd opheffen van de geheimhouding kan de economische of financiële belangen van de gemeente beschadigen en de onderhandelingspositie verslechteren, zo stelt het college. 

Het college geeft aan om die reden niet mee te kunnen gaan in het verzoek stukken na een jaar openbaar te maken. Een plan als ´t Hul Noord kan daardoor jaren geheim blijven.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie