Dit is maar een een heel klein deel van de 57,6 miljoen die de gemeente in 2017 heeft uitgegeven. Foto: Dick Baas.
Dit is maar een een heel klein deel van de 57,6 miljoen die de gemeente in 2017 heeft uitgegeven. Foto: Dick Baas. (Foto: )

De goedkeurende verklaring is binnen

  Politiek

door Dick Baas

NUNSPEET - Het ging dit jaar niet soepeltjes. De financiële jaarstukken 2017 moesten worden vastgesteld en voorzien zijn van een accountantsverklaring. Die kwam niet, omdat de jaarstukken nog niet compleet waren. Dat lag niet aan de gemeente Nunspeet, maar de regionale cijfers rond de jeugdzorg waren er nog niet. Nu is alles compleet.

'Wij zijn voornemens om bij de jaarrekening over het boekjaar 2017 van de gemeente Nunspeet een goedkeurende controleverklaring ten aanzien van de getrouwheid en de rechtmatigheid te verstrekken', zo schrijft Baker Tilly Berk N.V., de nieuwe accountant van de gemeente, aan de leden van de gemeenteraad bij het aanbieden van het accountantsverslag.In zo'n accountantsverslag staan de belangrijkste controlebevindingen. Wat heeft het college nog niet helemaal goed gedaan? Waar moet het college op letten voor de volgende jaarrekening?

Jaarstukken
De jaarrekening 2017 is in de Commissie Maatschappij en Middelen van 7 juni en in de raadsvergadering van 28 juni behandeld. Dat gebeurde toen zonder de controleverklaring van de accountant. Dat moest wel, want de jaarrekening moest voor een bepaalde datum bij de provincie ingeleverd worden. Dat ging dus niet lukken. Maar de provincie was soepel, want Nunspeet was niet de enige gemeente die de cijfers uit het sociale domein niet kon aanleveren.Wethouder Leen van der Maas heeft de leden van de gemeenteraad laten weten, dat er nogal omvangrijke aanpassingen in de jaarstukken zijn. Daarom wil hij de jaarstukken in de maand september opnieuw behandelen in de commissie en daarna vaststellen.Er zitten altijd verschillen tussen de begroting en de jaarrekening. Voor de accountant is belangrijk of het college deze verschillen aan de gemeenteraad gemeld heeft en uitleg heeft gegeven. Moet de raad kostenoverschrijdingen nog goedkeuren? Zo zitten er kostenoverschrijdingen bij het programma volkshuisvesting, maar die worden gecompenseerd door extra opbrengsten. Dat geldt ook voor een bedrag van 860.000 euro in het programma verkeer en vervoer. In het programma Veiligheid zit een een overschrijding van 78.000 euro. Dat past wel binnen het gestelde beleid, maar is niet tijdig gemeld aan de raad.

In totaal had de gemeente Nunspeet 57,7 miljoen euro aan lasten begroot. De werkelijke lasten komen uit op 57,6 miljoen euro. Dat is dus een onderrealisatie, zo noemt de accountant dat, van 0.13 procent. Aan baten had het college 55,6 miljoen euro begroot. In werkelijkheid is dat 58,1 miljoen euro.

De decentralisatie in het sociaal domein komt uitgebreid aan de orde. Hier spelen de begrippen niet gecorrigeerde fouten en onzekerheden een grote rol. De accountant geeft nog mee dat hoewel de gemeente nieuwe taken goed oppakt er toch nog wel de nodige verbeterpunten zijn.

Meer berichten