Inspraak van Harry Frens namens omwonenden van de te bouwen supermarkt in Molenbeek.
Inspraak van Harry Frens namens omwonenden van de te bouwen supermarkt in Molenbeek. (Foto: Dick Baas)

Wethouder: 'We moeten de lucht in'

  Politiek

Omwonenden zijn niet blij met de komst van een supermarkt met daar boven op drie woonlagen met sociale woningbouw in Molenbeek. Het Structuurplan Kijktuinen mag wel ter visie worden gelegd, het Structuurplan 't Hul Noord nog niet. Dat moet eerst maar eens besproken worden met alle betrokkenen, zo adviseerde de raadscommissie Ruimte en Wonen.

Door Dick Baas

NUNSPEET - Het was een lange avond voor veel bezoekers van de commissie Ruimte en Wonen. De vergadering duurde zelfs zo lang dat het alarm voor de beveiliging van het gemeentehuis al afging en niet eens zo snel stil te krijgen was.

Het eerste agendapunt betrof de verplaatsing van de supermarkt aan de Laan naar de ingang van Molenbeek. Omwonenden aan de Korbeel en Beltmolen waren niet blij met de hoogte. Op de supermarkt komen 30 appartementen in de vorm van twee torens van 16 meter hoog. De supermarkt met sociale woningbouw komt op de plek waar aanvankelijk het zwembad was gepland. Dat zou in het groen ingepast worden. Uit de inspraakreactie: "Wonen op Molenbeek is 'Lekker groen wonen, landelijk wonen met een dorpskarakter'. Althans zo wordt het nog steeds gepresenteerd op de grote boren bij de ingang van de wijk Molenbeek. Wij weten: hoogbouw past absoluut niet bij een landelijke bouwstijl."

De commissieleden hadden ook bedenkingen tegen de hoogte. Eén woonlaag op de supermarkt was wel genoeg. Wethouder Jaap Groothuis had vanuit Arnhem meegekregen dat de manier van bouwen op de Noord Veluwe, laag en met veel ruimte, veranderen moest. Het is niet meer betaalbaar. "De tijden veranderen, we moeten de lucht in", constateerde Groothuis.

Gemeentebelang hamerde op participatie. Er moet actief gecommuniceerd worden. "Dat is de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar". stelde Jaap Groothuis.

't Hul Noord en Kijktuinen

Meerdere insprekers hadden bezwaren tegen de ontwikkeling van 't Hul Noord. Was het bouwen wel nodig. Koos Meijer (CDA) had 's middags nog nieuwe woningbouwcijfers aan de mede commissieleden gestuurd. Dat riep nogal wat verwarring op. Conclusie van een lange discussie was dat het structuurplan voor 't Hul Noord niet ter visie wordt gelegd, maar de komende tijd als praatstuk gebruikt gaat worden. En er moet helderheid komen over de woningbehoeftecijfers.

Bij de Kijktuinen mocht het structuurplan wel ter visie gelegd worden en daarmee vrijgegeven voor inspraakreacties. Sander Kouwenberg (PvdA/GroenLinks) hield een vurig pleidooi om heel snel tijdelijke woningen te bouwen in plaats van zonnepanelen op het deel dat bestemd is voor de uitbreiding van de begraafplaats. Wethouder Groothuis zei resoluut nee.

Over de vestiging van een tandartspraktijk en sportschool aan de Elburgerweg is wel goed overleg geweest met de omwonenden. Onder voorwaarden kunnen omwonenden wel instemmen. Verder overleg zal nog plaatsvinden, zo bleek in de 'wandelgangen'.

Meer berichten