Raadslid Marien Klein in open weidegebied tussen Hulshorst en Nunspeet.
Raadslid Marien Klein in open weidegebied tussen Hulshorst en Nunspeet. SGP Nunspeet

SGP stelt vragen over windturbines en de beleidslijn van het Gelders college

8 februari 2024 om 15:00 Politiek

De fractie van de SGP wil duidelijkheid over de plaatsing van windturbines binnen het grondgebied van de gemeente Nunspeet. Reden voor Marien Klein schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet.

Wijnand Kooijmans

Aanleiding is een besluit van de provincie Gelderland. Het college van gedeputeerde staten – het dagelijks bestuur van de provincie – wil weten hoe zij windturbines kunnen bouwen bij de Veluwe als Natura 2000 gebied om duurzame energie op te wekken en tegelijkertijd de wespendief te beschermen. De wespendief is een beschermde vogel.

Om daarachter te komen is het ontwerp aanvulling beleidslijn windenergie op en rondom de Veluwe door het Gelders college (GS) ter inzage gelegd. Hierin is een verbodsgebied opgenomen voor de windturbines op de Veluwe en in de zone van één kilometer daaromheen. In de zone van één tot acht kilometer rond de Veluwe biedt GS beperkt ruimte voor tien tot dertig grote windturbines die tijdens daglicht in de maanden juli en augustus moeten stilstaan om aanvaringen van de wespendief met de turbines te voorkomen.

In de afgelopen jaren heeft de fractie van de SGP telkens uitgesproken tegen windmolens te zijn in het open gebied. Men wil alleen meewerken aan windmolens langs rijksweg A28 en bij bedrijventerreinen. Uitgerekend die locaties worden, zo stelt Klein, door de natuurwetgeving uitgesloten omdat niet volledig kan worden uitgesloten dat de wespendief of een andere beschermde vogel ooit tegen een windturbine botst.

Gevraagd wordt of het Nunspeetse college bekend is met de nieuwe beleidslijn van de provincie en of hierover vooraf met hen is gesproken door GS. Klein wil weten wat het onderwerp betekent voor de gemeente en de duurzaamheidsdoelstellingen. Hij vraagt het college uit te sluiten dat windenergie een optie in het open weidegebied wordt rond Nunspeet. Maar ook of het college een zienswijze wil indienen tegen de nieuwe beleidslijn van de provincie en waarom eventueel niet en welke rol de raad hierin zou kunnen spelen.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie