Gemeentehuis in Nunspeet
Gemeentehuis in Nunspeet Barry Wensink

Nunspeet wil bij humanitaire rampen over een duidelijk kader beschikken

7 februari 2024 om 11:00 Algemeen

De gemeente Nunspeet wil bij humanitaire rampen over een duidelijk kader beschikken wanneer geld beschikbaar wordt vastgesteld om de nood te leningen die ontstaat door de ramp. Dat is vastgelegd in een notitie die op verzoek van Pieter Jan van Rossen (Gemeentebelang) besproken gaat worden in de commissie maatschappij en middelen.

Wijnand Kooijmans

De noodhulp wordt niet gezien als een gemeentelijke taak. Giften van derden kunnen echter wel van essentieel belang zijn. Dat maakt dat of het college of de raad toch kan besluiten een bijdrage te leveren aan de hulpverlening bij rampen.

Er worden drie kaders gesteld.
Er moet sprake zijn van een omvangrijke ramp.
Of de gemeente moet door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten worden opgeroepen een financiële bijdrage te verlenen tijdens een nationale actie door de Samenwerkende Hulporganisaties of het VNG-fonds.
Derde mogelijkheid om een bijdrage te verlenen wordt gezien als er sprake is van een lokaal particulier initiatief. Er moet dan wel een verzoek om een bijdrage bij het college worden ingediend.

Indien het gaat om een particulier initiatief moet het gaan om een organisatie of particulier uit de gemeente. Die moeten dan ook zelf geld inzamelen. Het ingezamelde bedrag kan vervolgens door de gemeente worden verdubbeld tot de maximale gemeentelijke bijdrage van 7.500 euro. Ook moet worden aangegeven hoe het geld ingezet gaat worden.

Daarnaast wordt de mogelijkheid open gehouden een bijdrage te storten tussen de drie- en twintigduizend euro. Daarnaast kan besloten worden één euro per inwoner beschikbaar te stellen. Voor deze beide mogelijkheden worden vooraf geen vaste kaders vastgesteld als het aan het college ligt. Dit omdat de afwegingen zich lastig laten vatten in getallen en vaste criteria maar in grote mate wordt bepaald door de situatie van het moment. Hierbij dan gedacht worden aan de aard en de omvang van de ramp, de mate van lokale betrokkenheid en draagvlak, inzet en bijdragen van andere gemeenten en organisaties maar ook van de gemeentelijke financiën.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie