Afbeelding
Shutterstock

SGP steunt extra ondersteuning en geld voor kunst en cultuur niet

2 maart 2024 om 06:01 Algemeen

De fractie van de SGP in de Nunspeetse raad heeft tegen de beleidsnotitie kunst & cultuuraanpak 2024-2027 gestemd. Hierin is onder meer een verhoging van het bedrag opgenomen dat jaarlijks naar kunst en cultuur gaat.

Wijnand Kooijmans

Voor de SGP geeft de doorslag om tegen te stemmen dat wordt afgeweken van het beginsel eerst een plan en dan pas geld. In dit geval is naar hun mening besloten eerst het geld uit te geven. Het steekt de partij ook dat daarbij de eerste gesprekken alleen zijn aangegaan met de drie grootste spelers: museum Noordwest-Veluwe, de bibliotheek en multifunctioneel centrum Veluvine en daarmee het grootste gedeelte van het beschikbare geld al was vergeven.

Raadslid Johan van den Hoorn vindt verder het onbegrijpelijk dat de zangkoren geen duidelijkheid kan worden gegeven over een extra bedrag van duizend euro bovenop het in de notitie opgenomen bedrag van tienduizend euro. 

De overige partijen zijn juist blij dat kunst en cultuur na jaren meer ontplooiingsmogelijkheden krijgen. Al had Sander Kouwenberg (PvdA/GroenLinks) liever gezien dat was gekozen voor een hoger bedrag dan de 375.000 euro die nu extra wordt uitgetrokken voor kunst en cultuur. Korine Koers (Gemeentebelang) begrijpt die wens maar vindt dat de gemeente ook naar de eigen financiële middelen moet kijken.

Gepleit wordt voor een evaluatie waaruit moet blijken of het nu beschikbare geld voldoende is voor alle betrokkenen of dat extra geld is benodigd. En of de gemeente daarvoor, in het kader van benodigde bezuinigen door lagere inkomsten uit het Gemeentefonds, de gelden heeft.

Kunst en Cultuur wordt als belangrijk gezien. Voor de eigen inwoners maar ook voor de toeristen die de gemeente Nunspeet bezoeken. Volgens wethouder Mark van de Bunte is een zorgvuldig proces doorlopen. Dat eerst is gesproken met de drie grootste spelers is volgens hem gedaan om een basis voor het beleid op te stellen. 

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie