De Gortelseweg is geliefd bij het publiek.
De Gortelseweg is geliefd bij het publiek. Wijnand Kooijmans

Vragen over participatieproces Gortelseweg in Vierhouten

2 april 2024 om 18:01 Algemeen

Gemeentebelang en ChristenUnie willen dat de gemeente de regie neemt en houdt als het gaat om het participatieproces rond de Gortelseweg in Vierhouten. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die zijn gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

Door Provinciale Staten is een agendaverzoek ‘Provinciale belangen rondom de Gortelseweg Vierhouten’ ingediend. Doel is tot een rondetafelgesprek te komen met diverse belanghebbenden om mogelijke mobiliteitsmaatregelen te onderzoeken die provincie of gemeente kunnen nemen. De daarbij genoemde mogelijke gesprekspartners vormen, zo vinden de twee Nunspeetse raadsfracties, geen evenwichtig beeld van belangen. Zo ontbreekt de gemeente als potentiële gesprekspartner alsook een inwonersvertegenwoordiging, bijvoorbeeld de dorpsgemeenschap Vierhouten.

In de raadsvergadering van oktober 2023 is door de raad een motie aangenomen waarin het Nunspeetse college wordt opgeroepen het participatieproces versneld uit te voeren. Beide partijen willen weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering van de motie en hoe het college aankijkt tegen het provinciale traject in verhouding met de lokale verantwoordelijkheid voor dit traject.
Het college wordt gevraagd of men bereid is bij de provincie Gelderland aandacht te vragen voor het eigen proces van de inwonersparticipatie en planvorming. Maar ook voor de maatschappelijke onrust die in Vierhouten is ontstaan vanuit de verschillende perspectieven als het gaat om eventueel te nemen maatregelen.
Ook moet de gemeente actief haar eigen rol in het proces naar voren brengen.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie