De woningen komen aan de Stakenbergerweg in Elspeet
De woningen komen aan de Stakenbergerweg in Elspeet Barry Wensink

Woningen op plek van bedrijfsbebouwing

9 februari 2024 om 15:01 Achtergrond

Het ontwerpbestemmingsplan voor functieverandering op het perceel Stakenbergweg 35 in Elspeet wordt ter inzage gelegd.

Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van twee vrijstaande woningen mogelijk in ruil voor de sloop van 1.265 vierkante meter aan voormalige bedrijfsbebouwing.
Hiernaast wordt de bestemming van twee bestaande bedrijfswoningen omgezet naar zelfstandige woningen.
De agrarische bestemming van het perceel wordt gewijzigd in een woonbestemming.

Tevens is een besluit genomen om een hogere waarde volgens de Wet geluidhinder toe te staan. Dit omdat maatregelen die zijn onderzocht om de geluidsbelasting te reduceren niet doelmatig zijn.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie