De bijenvereniging wil het gebouw in de natuurtuin graag uitbreiden.
De bijenvereniging wil het gebouw in de natuurtuin graag uitbreiden. Wijnand Kooijmans

Nunspeet wil nieuwe overeenkomst over bijennatuurtuin Zandenboslaan

11 februari 2024 om 06:20 Achtergrond

Door de gemeente Nunspeet wordt gewerkt aan een nieuwe overeenkomst met de Stichting Natuurtuin en Bijenpark over het gebruik van de bijennatuurtuin aan de Zandenboslaan in Nunspeet. Hierin kan ook de wens van de bijenvereniging worden meegenomen om uitbreiding van het verenigingsgebouw. Hiervoor is door hen al eind 2021 verzocht. In antwoord op een brief van een inwoner van Nunspeet biedt het college van burgemeester en wethouders excuus aan dat de beantwoording zo lang op zich heeft laten wachten. Dit gezien andere prioriteiten op de betreffende gemeentelijke afdeling.

Wijnand Kooijmans

Vanwege het ontwikkelen van nieuw (grond)beleid door de gemeente duurt het, zo stelt het college, relatief lang voordat er concreet kan worden gesproken over vernieuwing/actualisatie van de overeenkomst met de betrokken vereniging. Om die reden is tot die tijd de overeenkomst stilzwijgend verlengt waardoor tussentijds de gebruikelijke activiteiten doorgang konden vinden. Tevens is de toezegging gedaan dat burgemeester Céline Blom en wethouder Wichert Stoffer de bijennatuurtuin met een bezoek gaan vereren.

Door het college wordt erkend dat er een fout is opgetreden in de toestemmingsverklaring die de bijenvereniging heeft ontvangen voor de plaatsen van 350 bijenvolken op de Nunspeetse heideterreinen. De vorm van de brief had moeten zijn dat er toestemming wordt verleend. De inhoud van de brief blijft echter, zo geeft het college aan, onveranderd. Voor de verwarring die rond de brief is ontstaan wordt wel excuus aangeboden. De gemeente beraadt zich over het aantal kasten dat jaarlijks op heidevelden mag worden geplaatst. Dit om verstoring van de aanwezige wilde bijen te voorkomen.

Het definitieve beleid wordt vastgelegd in het op te stellen heidebeheerplan. Daarover moet het inspraakproces nog starten. Het beheerplan is van belang, omdat de provincie dat eist.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie