Afbeelding
Barry Wensink

Eerste stappen naar meer openbaarheid van raad en college

31 maart 2024 om 06:01 Algemeen

Met het vaststellen van de regels rond geheimhouding hebben de Nunspeetse gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders de eerste stappen gezet naar meer openbaarheid. 

Wijnand Kooijmans

De wens zo veel mogelijk alles in het openbaar te behandelen is de laatste tijd vooral uitgesproken door Arie Harteveld (ChristenUnie). In het besef dat dit niet altijd mogelijk is. Als het gaat om zaken die in eerste instantie achter gesloten deuren moeten worden behandeld, gaat het vooral om gewenste grondaankopen om te vermijden dat projectontwikkelaars overbieden. Maar ook wanneer personen in het geding zijn, kan de noodzaak bestaan de deuren te sluiten.

Het was vooral Sander Kouwenberg (PvdA/GroenLinks) die het boetekleed aantrok. Hij vindt het goed dat hem een spiegel is voorgehouden hetgeen hem heeft doen beseffen dat wellicht iets te gemakkelijk tot beslotenheid is besloten en hij daarmee ook akkoord is gegaan. “In dit opzicht zijn we te passief geweest. We moeten als raad meer de regie nemen.”

Op zijn verzoek is er ook een lijst opgesteld met daarop de onderwerpen die onder geheimhouding vallen. Karel van Bronswijk (CDA Lokaal) is van mening dat ondanks de mooie wensen het aantal onderwerpen dat in beslotenheid wordt behandeld niet zal dalen. Voor hem is van belang dat duidelijker wordt waarom een onderwerp niet in de openbaarheid kan worden behandeld.

Gerben Pluim (ChristenUnie) bepleit zo veel mogelijk transparantie. Wanneer stukken rond een besloten vergadering openbaar gemaakt kunnen worden, moet dat naar zijn mening ook zo snel mogelijk gebeuren. Harm-Jan Polinder (SGP) noemt transparantie een groot goed. Het voorstel ziet hij als eerste stap op de goede weg. Pieter Jan van Rossen (Gemeentebelang) vindt dat men zich bewust moet zijn van de eigen verantwoording als het gaat om het al dan niet voorstellen besloten te behandelen.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie