Een van de wensen is het voorkomen van files op de A28. Foto: W. Kooijmans
Een van de wensen is het voorkomen van files op de A28. Foto: W. Kooijmans Wijnand Kooijmans

Nunspeet trekt stekker uit samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe

27 december 2023 om 06:00 Politiek

Een meerderheid van de gemeenteraad van Nunspeet heeft de stekker getrokken uit de samenwerkingsagenda met de Kop van de Veluwe voor de komende vier jaar. De fracties van Gemeentebelang en SGP stemden tegen de agenda. Waarbij de SGP wellicht kansen ziet voor een nieuwe samenwerking met de zuidelijke gemeenten.

Wijnand Kooijmans

Met de agenda wordt wel ingestemd door de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks-PvdA en het CDA. Gerben Pluim (ChristenUnie) verwacht dat de gemeente Nunspeet de komende jaren wel eens flink spijt van het genomen besluit kan krijgen. Hij betwijfelt of de overige vier gemeenten nog wel samen willen werken als Nunspeet aankomt met een onderwerp waar men belang bij heeft. Als voorbeeld wordt genoemd Nunspeet aan Zee.

Door Gemeentebelang en SGP worden de mogelijkheden te blijven samenwerken binnen de Kop van de Veluwe nog wel gezien. Mede omdat Nunspeet wel deel blijft uitmaken van de regio Zwolle. In de opgestelde samenwerkingsagenda worden te weinig punten gezien waar Nunspeet baat bij heeft. Men vindt dat te weinig is geluisterd naar de kritiek die onder meer door de beide partijen kenbaar is gemaakt aan het bestuur van de Kop. Ook is niet de verwachting dat daarin de komende tijd verbetering valt te verwachten.

Voorstanders van de samenwerkingsagenda verwijzen naar een eerder onderzoek waaruit blijkt dat Nunspeet bindingsangst heeft als het gaat om samenwerken met andere gemeenten. Al delen ze de kritiek dat bij het opstellen van de agenda de raden te veel buitenspel zijn gezet. Van de kritiek van Karel van Bronswijk (Lokaal CDA) dat Gemeentebelang en SGP alleen willen samenwerken als er iets te halen valt voor Nunspeet wordt door de betrokken partijen fel afstand genomen. 

Een poging de besluitvorming uit te stellen tot ook de uitvoeringsagenda gereed is, haalde het niet bij de twee partijen. De voorstanders zagen de samenwerking vooral als van groot belang voor zaken als economie, arbeidsmarkt en mobiliteit. Volgens wethouder Wichert Stoffer is het bestuur van de Kop wel degelijk tegemoet gekomen aan de wensen van de Nunspeetse raad. 

Zo is besloten geen functionarissen aan te stellen tenzij hier extern geld voor wordt verkregen van de provincie Gelderland. Hij ziet de samenwerking van groot belang, omdat men als Kop van de Veluwe sterker staat bij de provincie, dan als gemeente alleen. 

Tot de Kop van de Veluwe behoren verder de gemeenten Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie