Behoud van de natuur wordt als belangrijk gezien voor toerisme en recreatie.
Behoud van de natuur wordt als belangrijk gezien voor toerisme en recreatie. Wijnand Kooijmans

Uitslag enquête recreatieondernemers: blijven investeren in toerisme

30 maart 2024 om 11:52 Algemeen

“Het gebied raakt de magie van de natuur en de kans om het te mogen beleven en je onderdeel ervan voelen langzaam kwijt. Nunspeet wordt langzaam even druk, vol en efficiënt als de rest van Nederland. Ik heb de hoop dat er ook hier een omslag komt en we die natuur weer gaan koesteren en beschermen, maar het moet niet meer te lang duren.”

Wijnand Kooijmans

Het is één van de opmerkingen van een deelnemer aan een enquête die onder recreatieondernemers is gehouden. Het geeft het gevoel weer van meer vertegenwoordigers uit deze branche. Van belang wordt gevonden dat de gemeente blijft investeren in het toerisme van de toekomst. De natuur wordt gezien als trekker nummer één als het gaat om toerisme. De gemeente wordt dan ook opgeroepen hierin te investeren.

Ondernemers zien de toekomst positief in. Maar verwachten ook dat het pittige jaren worden door de werkzaamheden rondom de stationsomgeving. Daarnaast wordt aangegeven dat ook de wolf een aandeel heeft in het beeld dat anderen hebben van de Veluwe. Er valt wat ondernemers betreft nog veel te doen, maar er wordt ook al best veel gedaan. Mensen komen graag naar Nunspeet en zijn enthousiast over de gastvrijheid die ze ondervinden.

Gevraagd wordt een goede balans te houden tussen massa en natuurconservering. Ingezet moet worden op kwalitatief en duurzaam toerisme. De natuur is hard nodig om mensen naar de gemeente Nunspeet te blijven trekken.

Gepleit wordt voor meer activiteiten die zijn gefocust op de natuur. Als voorbeeld wordt genoemd een trimparkoers of educatieve bordjes in het bos. Het aanleggen van wandelknooppunten in de bossen/heide wordt genoemd en er wordt gevraagd om meer aandacht voor de fietspaden en wandelpaden vanaf de Randmeren.

Gevraagd wordt om meer bankjes langs wandelroutes en het meer leggen van de focus op het Veluwemeer. Genoemd wordt de aanleg van een jachthaven met horeca. Gewezen wordt op het feit dat er nog steeds sprake is van veel vervuiling in de natuur.

Ondernemers vinden dat Nunspeet wel een betaalbare bestemming moet blijven als het gaat om het heffen van toeristenbelasting. Gepleit wordt voor subsidie voor verduurzaming om de energietransitie te versnellen. De natuur moet gratis toegankelijk blijven.

Uit de enquête blijkt ook dat het verkeersplan voor het centrum kan worden verbeterd. Het gratis parkeren moet gehandhaafd blijven, de bewegwijzering naar de parkeergelegenheden moet worden verbeterd.

Gepleit wordt voor verbreding van de fietspaden om die veiliger te maken en er moet worden gezorgd dat er ook taxivervoer in de avonden en nacht beschikbaar is. De toegankelijkheid van het Veluwemeer voor sportvissers moet worden verbeterd en het treintje van Nunspeet uit de Kunst moet terug komen. 

In de enquête wordt ook gepleit voor een betere promotie van Nunspeet in het laagseizoen. Onder meer door meer slecht weer voorzieningen te creëren. Het verbeteren van het openbaar vervoer wordt ook als aandachtspunt genoemd.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie