Woningbouw op plek Shimano. Foto: Wijnand Kooijmans
Woningbouw op plek Shimano. Foto: Wijnand Kooijmans Wijnand Kooijmans

Subsidie rijk is noodzaak voor realisering 600 woningen

3 maart 2024 om 06:00 Politiek

Voor de realisering van de naar schatting zeshonderd woningen op het vrijkomende oostelijk deel van het bedrijventerrein Feithenhof heeft de gemeente Nunspeet subsidie aangevraagd bij het Rijk in het kader van de woningbouwimpuls. Indien hierop positief wordt beslist heeft de provincie Gelderland al toegezegd ook subsidie te verlenen. Een besluit wordt in mei van dit jaar verwacht.

Wijnand Kooijmans

De subsidies zijn nodig, omdat door de hoge wervingskosten van het gebied geen sluitende business-case mogelijk is. De raad van Nunspeet wordt gevraagd om het document dat is opgesteld om te kijken of het plan haalbaar is, te gebruiken als kapstok voor de verdere ontwikkeling van het plan. Tevens wordt gevraagd in te stemmen met het communicatie- en participatieplan en tweehonderdduizend euro beschikbaar te stellen om verder met het plan te gaan. Door het vertrek van Shimano uit Nunspeet wordt het mogelijk het vrijkomende gebied in te zetten voor woningbouw. Na het bekend worden van het vertrek is er onmiddellijk een voorkeursrecht door de raad gelegd op het gebied om ongewenste ontwikkeling te voorkomen. De gronden van Shimano zijn inmiddels al aangekocht door de gemeente. Door de ligging nabij het centrum, voorzieningen, de nabijheid van openbaar vervoer en de ligging nabij natuurgebied wordt de locatie gezien als een kansrijke binnenstedelijke locatie voor woningbouw. Het project sluit tevens aan op de nieuwe stationsomgeving. Bij de woningbouw ligt de focus op woningen in het betaalbare segment. Er zal vooral ook sprake zijn van bouw van appartementencomplexen. Met Omnia Wonen wordt over de bouw van woningen in de sociale sector nog een intentieovereenkomst afgesloten. Bij de haalbaarheidsstudie zijn onder meer betrokken Omnia Wonen, het versnellingsteam van de provincie Gelderland en is gebruik gemaakt van kennis uit de markt. Als werknaam voor de toekomstige ontwikkeling is gekozen Nieuw Feithenhof. Het project wordt als belangrijk onderdeel gezien van de woondeal Noord Veluwe die is gesloten en moet voorzien in de woningbehoefte tot 2040.

In het vervolgproces wordt onder meer gekeken naar de hindercirkels van de bedrijven in de omgeving. Voor de periode dat Shimano nog actief is in het plangebied wordt in samenspraak met het bedrijf gekeken hoe de ontwikkeling van het bedrijf en een goed woon- en leefklimaat van de bewoners van de nieuwe wijk kunnen samengaan. Door de herontwikkeling van een deel bedrijventerrein naar woningen ontstaat er een vervangingsvraag naar nieuwe hectare bedrijventerrein. Dit wordt meegenomen in het regionaal plan werklocaties dat in opdracht van de provincie wordt opgesteld. Niet alle gronden zijn nog eigendom van de gemeente. Met verschillende grondeigenaren worden nog gesprekken gevoerd over de aankoop van hun percelen. Indien niet op korte termijn overeenstemming kan worden bereikt is het mogelijk het plan gefaseerd uit te voeren. 

Indien het plan geen doorgang kan vinden, kan de gemeente de onroerende zaken weer verkopen.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie