Afbeelding
Barry Wensink

Gemeente Nunspeet in beroep tegen uitspraak rechtbank

1 maart 2024 om 09:34 Rechtbank

De gemeente Nunspeet is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank dat een ambtelijk memo openbaar gemaakt moet worden. Het betreft een memo rond het bestemmingsplan Veelhorsterweg 21/23 in Nunspeet.

Wijnand Kooijmans

Door het college was het verzoek het memo openbaar te maken geweigerd. De rechtbank besliste echter dat het openbaar moest zijn. Onder meer is volgens de rechtbank door het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders onvoldoende gemotiveerd waarom het weigerde de memo openbaar te maken. Het betreft dan onder meer dat het college onvoldoende duidelijk heeft gemaakt waarop het belang van de gemeente onevenredig wordt geschaad door het verstrekken van de beleidsopvattingen in het memo. Ook speelt mee dat wethouder Jaap Groothuis aangaf dat er niets bijzonders in het memo stond.

Bij het besluit in beroep te gaan is de gemeente niet over één nacht ijs gegaan. Onder andere is de landsadvocaat ingeschakeld. Wethouder Groothuis: “Wij hebben ons gedegen juridisch laten adviseren en denken dat van de uitspraak een ongewenste precedentwerking uitgaat. De Wet Open Overheid (WOO) is een nieuwe wet en is er nog weinig jurisprudentie. Als college hechten wij toekomstgericht aan duidelijkheid hierover.”

De wethouder vindt dat een ambtenaar een bestuurder moet kunnen adviseren zonder de wetenschap dat zijn persoonlijke opvattingen over een bepaald onderwerp openbaar worden. “Een persoonlijke beleidsopvatting maakt volgens ons geen deel uit van de bestuurlijke besluitvorming. Een verzoek op openbaarmaking van een persoonlijke beleidsopvatting voor intern beraad mag je volgens de WOO weigeren. Daar is de rechtbank in de uitspraak aan voorbij gegaan.”

De zaak speelt rond een besluit van de raad een stuk grond aan te kopen voor de realisering van het plan ’t Hul Noord. Onderdeel daarvan is dat de verkoper wordt toegestaan een extra woning te bouwen aan de Veelhorsterweg. Volgens onder meer omwonenden is de besluitvorming niet volgens de regels verlopen en willen zij dat hierover alsnog openheid wordt verstrekt.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie