Afbeelding
Wijnand Kooijmans

Céline Blom officieel benoemd tot burgemeester van Nunspeet na succesvol waarnemerschap

16 juni 2023 om 09:44 Politiek

Céline Blom is door de Gelders commissaris van de Koning John Berends, beëdigd als de door de Kroon benoemde burgemeester. Blom was al een jaar lang waarnemend burgemeester. Voor Berends was het de eerste keer in zijn loopbaan dat hij een waarnemend burgemeester mocht beëdigen als ‘echte’ burgemeester.

Bij het binnentreden van Veluvine, waar de installatie tijdens een buitengewone raadsvergadering plaatsvond, werden Blom en haar familie verwelkomd door het Vierhouter Koor. Commissaris Berends sprak in zijn toespraak van een bijzonder moment. Hij haalde nog een herinnering op van de periode dat Breunis van de Weerd burgemeester was. “Hij stond er als het nodig was en ook voor zijn principes. Dat heb ik enorm gewaardeerd.”

Het waarnemerschap blijkt zowel Blom als de gemeenteraad van Nunspeet zo goed bevallen te zijn dat Céline solliciteerde naar het kroonbenoemde burgemeesterschap. De proeftijd van een jaar heeft ze, volgens Berends, met vlag en wimpel doorstaan. Tijdens gesprekken met hem en de kabinetschef Katinka heeft ze aangegeven Nunspeet als een warm bad te hebben ervaren. Toegankelijk en verbindend en zorgend voor een goede sfeer, vond en vindt ze belangrijk. “Het DNA van de Veluwe zit Blom in het bloed”, aldus Berends.

De commissaris ging nog even in op een tweet van een Tweede Kamerlid met zestien jaar ervaring en woordvoerder binnenlands bestuur die de benoeming zag als vriendjespolitiek en dit hekelde. Volgens Berends volstrekte onwaarheid omdat daarmee geen recht wordt gedaan aan onder meer het werk van de vertrouwenscommissie. De politieke achtergrond heeft geen enkele rol gespeeld bij de voordracht.

Berends gaf aan dat Blom met het bestuur van de gemeente Nunspeet voor veel zaken staat zoals de toekomst van de landbouw, nieuwbouw van woningen en de opvang van vluchtelingen. Loco-burgemeester Mark van de Bunte gaf aan dat het ambt van burgemeester Blom als gegoten zit. Hij prees haar lokale betrokkenheid tijdens het waarnemerschap. Hij mocht haar de ambtsketen van de gemeente Nunspeet omhangen.

Gerrit Polinder, waarnemend voorzitter van de raad deed zijn inleiding in het dialect en deed dit ook enkele keren binnen de toespraak. Hij prees het optreden van Blom tijdens Eibertjesdag waar zij zich presenteerde als een boeren deerne. Volgens hem heeft Blom de eigenschap koppig te zijn met een eigen mening zonder dat dit betekent dat ze eigenwijs is. Hij riep haar op zichtbaar te blijven in de samenleving.

Burgemeester Tanja Haseloop van Oldebroek gaf aan dat Blom inmiddels geen onbekende meer is van de burgemeesterskring op de Noord-Veluwe. Zij wees op de schaduwkanten die tegenwoordig aan het burgemeesterschap zijn verbonden. Op dit punt ging zij ook in op de tweets rond de benoeming van Blom die ze omschreef als onzin en stemmingmakerij. De procedure is gelopen zoals het hoort. Gesprekken zijn volgens haar steeds moeilijker te voeren. Als burgemeester sta je volgens Haseloop steeds meer aan de frontlinie. Soms voelt het burgemeesterschap ook als eenzaam en dan is er volgens haar de burgemeesterskring waar ervaringen worden uitgewisseld en men het hart kan luchten. “En we roddelen nooit.”

Blom zelf gaf aan geïnspireerd te zijn door het verhaal van de familie Molijn die veel voor Nunspeet heeft betekent met als doel Nunspeter mooier achter te laten. Dat wil Céline Blom ook nastreven. Ze geeft aan in het afgelopen jaar van Nunspeet te zijn gaan houden. Ze is getroffen door de wijze waarop de inwoners betrokken zijn bij de herdenkingen.

In dat kader wees ze op de opvang van Belgen tijdens de Eerste Wereldoorlog waarbij Nunspeet met drieduizend inwoners werd overspoeld door zevenduizend vluchtelingen. Maar ook op de geschiedenis van het Verscholen Dorp en de huidige opvang van vluchtelingen. Ze gaf aan te trachten waar te maken de beste burgemeester voor Nunspeet te zijn en voor de inwoners. Los van partij of levensovertuiging. Blom: “Ik geloof in de kracht van samenwerking.”

Wijnand Kooijmans

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie