Bij het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie uit 2009 staan al foto's van mobiele schuilstallen.
Bij het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie uit 2009 staan al foto's van mobiele schuilstallen. Wilco Leeflang

Politieke analyse: schuilstal en stemverklaringen

27 maart 2024 om 06:00 Politiek

De vergadering van de gemeenteraad op de eerste lentedag was een ‘echte’ vergadering, waarin het ‘politieke spel’ voluit gespeeld werd. Het discussiepunt was de vaststelling van het Bestemmingsplan Buitengebied 2023. Uit de talrijke zienswijzen stonden drie onderwerpen in Hulshorst centraal: schuilstallen op de Hulshorster Enk, paarden aan het Poppeswegje en een ingewikkeld onderwerp rond Onder de Bos 114.

Dick Baas

Alle leden van raad en college waren aanwezig. En dat betekende dat wethouder Jennifer Elskamp er na een afwezigheid sinds oktober weer was. De voorzitter zei er niets over, maar Sander Kouwenberg (PvdA/GroenLinks) had bij het agendapunt Onderzoek Duurzame instandhouding van dorpshuizen en dorpsverenigingen een pot bloeiende narcissen voor haar meegebracht. Een leuk gebaar.

Schuilstallen


Wel of geen schuilstallen op de Hulshorster Enk? Hoe zit het eigenlijk met het beleid voor schuilstallen? Corrie Jansen kwam met een amendement om verrijdbare schuilstallen van maart tot november toe te staan. PvdA/GroenLinks en SGP kwamen met een amendement voor een verbod. Na een schorsing rolde er een compromis uit. Corrie Jansen trok haar amendement in en het amendement van de PvdA/GroenLinks en SGP werd uitbreid met de aanduiding cultuur-historische waarden. Daarmee worden schuilstallen op de Hulshorster Enk onmogelijk. “Een mooi politiek spel”, noemde Arie Harteveld (CU) dat. Er komt een notitie over het schuilstallenbeleid.

Maar Arie Harteveld wist niet dat zijn partij in 2009 al een initiatiefvoorstel over ‘Schuilstallen in het buitengebied’ had ingediend. De CU met Wilco Leeflang had er toen veel werk van gemaakt met een PowerPoint presentatie, een beleidsnotitie, een brochure over dierenwelzijn en een persbericht met als kop ‘Schuilstallen aanwinst voor het buitengebied’. De presentatie bevatte foto’s van toen bestaande schuilstallen. En daar waren ook verrijdbare bij. Het geheel werd op een USB-stick gezet en ook naar de pers gestuurd. Leuk en nuttig om nog eens terug te lezen. Wilco Leeflang wilde meer mogelijkheden creëren voor hobbyboeren, wildgroei aanpakken, ruimtelijke kwaliteit waarborgen en dierenwelzijn bevorderen. De raad volgde hem unaniem, hoewel de SGP bij monde van raadslid Jaap Groothuis wel wat bedenkingen had over de procedure.

Stemverklaringen


Na alle discussies werd het amendement unaniem aangenomen en ook het bestemmingsplan, maar er waren wel stemverklaringen. Dat is ook iets wat niet maandelijks in de raad voorkomt.

Voor Arie Harteveld (CU) was de problematiek rond Onder de Bos 114 heel mistig en hij wist niet wat hij met dit dossier aan moest. “Ik moet het ook snappen.” En als geboren Katwijker had hij meegekregen: ‘Bij mist niet uitvaren’. Hij wilde niet tegen het bestemmingsplan stemmen, maar maakte op dit punt een voorbehoud. 

Ook Sander Kouwenberg en Karel van Bronswijk (CDA Lokaal) hadden een stemverklaring. Het Reglement van Orde biedt deze formele mogelijkheid. 

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie