Inwoners willen dorpshuis Hulshorst behouden.
Inwoners willen dorpshuis Hulshorst behouden.

Raad hecht grote waarde aan behoud dorpshuizen

29 maart 2024 om 14:22 Politiek

Dorpshuizen en dorps- en buurtverenigingen worden door alle fracties in de Nunspeetse gemeenteraad gezien als belangrijk om de leefbaarheid in de kernen in stand te houden. Dat maakt dat unaniem wordt ingestemd met een onderzoek naar de duurzame instandhouding van zowel dorpshuizen als dorps- en buurtverenigingen.

Wijnand Kooijmans

Hetgeen niet wil zeggen dat het voorstel om het onderzoek uit te voeren niet leidde tot gespreksstof in de raad. Gerrald Bronkhorst (SGP] onderschrijft het belang geheel. Maar vraagt zich af of men niet te snel wil. Hij vindt dat de uitkomsten van het onderzoek met de raad moeten worden gedeeld voor wordt begonnen met het opstellen van een startnotitie. Dat moet de raad de mogelijkheid bieden om vragen te stellen en eventueel aanvullende kaders mee te geven.

Jeroen Marcus (ChristenUnie) noemt de dorpshuizen en verenigingen de hoeksteen van de kernen waar men bijvoorbeeld de wijkagent kan spreken. Hard nodig voor het behoud van de vitaliteit van de kernen. Een goed contact met de dorps- en buurtverenigingen vindt hij van belang voor het opstellen van een dorpsvisie.

Karel van Bronswijk (CDA Lokaal) benadrukt het belang van dorpshuizen als centrale ontmoetingsplek. Hij vindt het een belangrijk onderwerp, zeker gezien in het licht van enige problemen rond het dorpshuis De Wieken in Hulshorst rond het gemis van een beheerder en de zoektocht naar een nieuw bestuur. In dit opzicht noemt hij het Kulturhus in Elspeet dat een groeiende rol in de samenleving inneemt waar de dorpsvereniging is afgehaakt.

Sander Kouwenberg (PvdA/GroenLinks) geeft aan dat alleen het verstrekken van geld door de gemeente voor de instandhouding van dorpshuizen geen zoden aan de dijk zet. In dit opzicht mag volgens hem ook iets worden verwacht van de inwoners van de kernen zelf. Dorpsverenigingen moeten wat hem betreft in deze de puzzels oplossen.

Korine Koers (Gemeentebelang) is blij omdat mensen door het ontbreken van voorzieningen al snel in een sociaal isolement dreigen te raken. Zij is ook blij dat de inwoners van Hulshorst hebben aangegeven draagvlak te zien voor het behoud van het dorpshuis.

Aan het verzoek van de SGP komt wethouder Mark van de Bunte deels tegemoet. Zodra de participatie met de inwoners van de kernen is afgerond wordt hiervan verslag gedaan aan de raad. Gewerkt wordt volgens hem vanuit de behoefte die bestaat bij de inwoners van de kernen. 

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie