Het Boschhuis krijgt niuwe invulling
Het Boschhuis krijgt niuwe invulling Wijnand Kooijmans

Boschhuis mag zeven woningen realiseren in historisch complex

16 april 2024 om 14:25 Politiek

De leden van de commissie Ruimte en Wonen zijn enthousiast over het plan zeven woningen te realiseren in het pand het Boschhuis aan het Groenelaantje. Voorwaarde is wel dat binnen anderhalf jaar minimaal één woning is gerealiseerd. Dat is volgens wethouder Jaap Groothuis voldoende om juridisch te waarborgen dat het pand de bestemming ‘wonen’ daadwerkelijk krijgt.

Wijnand Kooijmans

Bij André Timmerman (PvdA/GroenLinks) was er enige twijfel over het aantal van maar zeven woningen gezien de oppervlakte van het gebouw. Maar hij beseft dat het niet gaat om woningen in het meest goedkope segment en daaraan een flink prijskaartje zal hangen. Het pand is van oudsher een vakantiekolonie voor onder meer bleekneusjes die hier een vakantie mochten doorbrengen. Het huidige bestemmingsplan kent een brede zorgbestemming.

Die krijgt het pand alsnog indien niet aan de termijn van anderhalf jaar wordt voldaan. Alleen wordt dan forensische zorg uitgesloten gezien de aanwezigheid op korte afstand van de Dokter Verschoorschool voor bijzonder onderwijs.

Het gaat wel om een tijdelijke bestemming. Op zich is het college van burgemeester en wethouders geen voorstander van een dergelijke constructie. In dit geval wordt het echter gezien als een goede oplossing gezien alle belangen die er spelen.

Door de commissie wordt de tijdelijke bestemming gekoesterd. De initiatiefnemer belooft de waardevolle voorgevel van het pand intact te laten. Dat geldt op voorhand niet voor de achtergevel van het pand welke van veel minder historische waarde is. Want ondanks het historisch karakter van het gebouw staat het niet op de lijst van gemeentelijke- of rijksmonumenten. Het gebouw is zo’n honderd jaar oud.

Nunspeet wil de vinger aan de pols houden wat betreft de bestemming. Mede omdat dit een grote invloed kan hebben op de uitstraling van dit gebied. Het gaat dan onder meer om de verkeersafwikkeling in de breedste zin, de hoeveelheid verkeer en vormen van overlast. Dat maakt dat hoge eisen worden gesteld aan de invulling van de bestemming van het pand.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie