Matthijs (links) in Libanon.
Matthijs (links) in Libanon. Stichting Barnabas

Stichting Barnabas: steun aan kwetsbare medemens

29 februari 2024 om 06:00 Achtergrond

Stichting Barnabas, gevestigd in Nunspeet, is een christelijke organisatie die sinds 1995 hulp, troost en bemoediging brengt bij kwetsbare mensen in instabiele landen. Opgezet door Bert Varwijk, wiens taak in 2018 werd overgenomen door zoon Matthijs.

Dick van der Veen

Hij is sinds 2022 vier dagen per week in dienst van de stichting en heeft bij zijn werkzaamheden veel steun van zijn vrouw Margo en een twintigtal vrijwilligers onder toezicht van drie bestuursleden. We spreken met Matthijs aan de vooravond van een reis naar Pakistan: “We zijn geen specifieke hulporganisatie. In ons werk wordt bemoediging met een hoofdletter geschreven. Die bieden we door mensen op te zoeken, samen te bidden en problemen te bespreken. Daarnaast geven we praktische hulp in de sfeer van onderwijs, het slaan en repareren van waterputten, het verstrekken van voedsel en kleding, het verlenen van medische zorg en bouwprojecten. Mensen leven onder moeilijke omstandigheden. We laten hen merken dat ze er niet alleen voor staan en geven trainingen op het gebied van identiteit en geloofsopbouw.” 

“Persoonlijk contact is onze grootste kracht. Mijn vader heeft de basis gelegd door het vinden van betrouwbare mensen aan beide kanten van het spectrum. Je hebt te maken met grote cultuurverschillen. We mikken vooral op kleinere projecten, besteden aandacht aan betrokkenheid. Wanneer met een project 10.000 euro is gemoeid, reiken we dat geld gefaseerd aan en volgen de uitvoering stap voor stap. Zelf maak ik vier reizen per jaar; mensen om me heen nemen er bij elkaar ook een stuk of vier voor hun rekening.

Communicatie is van groot gewicht. Wij hebben de neiging om onze Nederlandse denktrant er op los te laten, maar we moeten proberen ons te verplaatsen in de cultuur van de ander. Moderne communicatiemiddelen zijn van belang bij het onderhouden van contacten, maar nieuwe smeed je op locatie, waar je elkaar in de ogen kunt kijken. Er komt veel flexibiliteit aan te pas in het kader van sterk wisselende politieke situaties of plotse demonstraties, waardoor je een plan niet kunt uitvoeren en op locatie moet improviseren.” 

Inmiddels krijgt de stichting via particulieren en bedrijven, aan deze gelieerde stichtingen en kerken jaarlijks tegen de 300.000 euro binnen om het gezegende werk te kunnen uitvoeren. Daar hoort bijvoorbeeld ook het uitdelen van voedselpakketten in de decembermaand bij. Eens per jaar komt het kleurrijke Barnabas Magazine uit. Verder zes tot acht keer per jaar een nieuwsbrief per e-mail. 

Veel aandacht dus voor bemoediging. Matthijs: “In een ziekenhuis zijn de mensen die je bezoeken het meest waardevol voor de patiënt. Hulp en troost ter plekke dus.” 

Het zijn de transparantie van de organisatie, de samenwerking met de lokale bevolking en de lage overheadkosten die ervoor zorgen dat Barnabas steeds breder wordt gedragen. Met name ook in de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek waarvan de bevolking bekend staat om sociale betrokkenheid.

Wie meer wil weten: www.stichtingbarnabas.nl of bel 0341-258462.

Matthijs (links) tijdens een missie in Libanon.
Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie