Van links naar rechts Henk Hagen, Klaas van Harten, burgemeester Céline Blom en Hans Goes.
Van links naar rechts Henk Hagen, Klaas van Harten, burgemeester Céline Blom en Hans Goes. Bram van de Biezen

Zwartboek 1.0 overhandigd aan burgemeester Céline Blom

16 april 2024 om 08:56 Maatschappelijk

In het zwartboek 1.0 van Helder Nunspeet zijn zestien dossiers opgenomen waar vragen bij kunnen worden gesteld als het gaat om het handelen van de gemeente Nunspeet. Aan de hand van de voorbeelden wordt, zo staat in de aanbiedingsbrief aan het college van burgemeester en wethouders en de raad, dat het openbaar bestuur van de gemeente Nunspeet geen zelfreinigend vermogen meer heeft en is naar de mening van Helder Nunspeet een verzoek naar de integriteit van met name wethouder Jaap Groothuis door burgemeester Céline Blom op een amateuristische wijze afgedaan.

Wijnand Kooijmans

Kritiek is dat de gemeente grossiert in ‘geheime stukken’ en ‘besloten vergaderingen’. Van een transparant en behoorlijk bestuur kan volgens Helder Nunspeet dan niet meer worden gesproken. Er wordt aangegeven dat er op wordt vertrouwd dat de klachten en zorgen serieus worden genomen door zowel college als raad. En dat de nodige maatregelen worden genomen om het vertrouwen van de burgers in het openbaar bestuur weer te herstellen. Ook wordt een beroep gedaan op de Gelders commissaris van de koning Henri Lenferink een onderzoek in te stellen naar de handelwijze van de gemeente Nunspeet en waar nodig in te grijpen.

Eén van de dossiers is het plan voor de toekomstige woonwijk ’t Hul. Aangegeven wordt dat verzoeken op basis van de eerder wet openbaarheid bestuur (WOB) en de nieuwe Wet Open Overheid (WOO) bewust worden getraineerd. Ook hier richt zich de kritiek vooral op wethouder Groothuis. Aangegeven wordt dat die de raad onjuist informeert en, zo geeft Helder Nunspeet aan, informatie verdraait of foutieve informatie heeft. Helder Nunspeet stelt dat de wethouder voor hem niet bruikbare rapporten heeft vervangen door voor hem bruikbare rapporten. En in een commissievergadering heeft verwezen naar een nog niet bestaand rapport.

Ook wordt door Helder Nunspeet in deze zaak de wethouder verweten dat hij zijn macht misbruikt tegenover de raadsleden en die raad niet democratisch handelt. Als Helder Nunspeet vindt men dat de gemeenteraad onvoldoende dossierkennis heeft en te weinig doet om extra kennis te vergaren. De wethouder wordt verweten aangedragen informatie van derden te negeren en de algemene fatsoensnormen te overschrijden. Helder Nunspeet zegt dat participatie zinloos is omdat alles al door de wethouder is bepaald. Ook wordt Groothuis verweten afspraken niet na te komen.

De gemeente wordt door Helder Nunspeet in dit dossier als onbetrouwbaar weggezet. Wethouder en gemeente minachten de wet, zo is de kritiek.

Eenzelfde oordeel wordt gegeven over de totstandkoming van het plan voor het Integraal Kindcentrum Nunspeet Oost. Wethouder Groothuis wordt hier door Helder Nunspeet verweten toezeggingen te gebruiken om een deal te maken en ‘erdoor te drukken.’ Helder Nunspeet zegt ten aanzien van dit dossier dat advocaten van de gemeente liegen en daarmee ook de gemeente. Het gehele gemeentebestuur wordt door hen mede verantwoordelijk gehouden voor de gang van zaken.

Mensen rondom de wethouder zijn volgen Helder Nunspeet bang. Ook hier wordt hem machtsmisbruik verweten,

Ten aanzien van de plaatsing van schuilstallen in de Hulshorster Enk wordt de wethouder verweten ambtenaren onder druk te hebben gezet en illegaal handelen te hebben gedoogd en beloont. Dat heeft er volgens Helder Nunspeet onder meer toe geleid dat naar schatting vijftienduizend euro aan gemeenschapsgeld is verkwist door halsstarrig gedrag van de wethouder.

Andere dossiers die voorbij komen hebben onder meer betrekking op de woningbouwlocatie Groen Hulshorst naast landgoed Groeneveld, het verkeersbesluit rond de Maatweg, de plannen voor een appartementencomplex aan de Marktstraat (oude postkantoor) het biogasproject aan de Kolmansweg in Nunspeet, de opvang van alleen reizende minderjarige asielzoekers aan de Elspeterweg en het verkeers- en natuurbeleid Gortelseweg in Vierhouten.

Kritiek is er op de handelwijze door de gemeente ten aanzien van de Veelhorsterweg 21/23 in Nunspeet. Een zaak rond het openbaar maken van een memo in deze kwestie moet nog voor definitieve besluitvorming worden behandeld door de Raad van State. Ten aanzien van nieuwbouw van

appartementen aan de Stationslaan 36-38 wordt aangegeven door Helder Nunspeet dat hier sprake is geweest van achterkamertjespolitiek en vriendjespolitie.

Ten aanzien van dossier die nog in behandeling zijn stelt Helder Nunspeet op voorhand dat wethouder Groothuis opzichtig zaken doet met bepaalde personen, er sprake is van machtsmisbruik door hen, de gemeente niet reageert op vragen en mensen bang zijn voor de lange arm van de wethouder. Ten aanzien van de behandelde dossiers wordt aangegeven dat er 128 keer sprake is van schending van de integriteitsregels door de wethouder. Daarnaast wordt wet- en regelgeving regelmatig overtreden, staat de betrouwbaarheid ter discussie en schiet het toezicht van de gemeenteraad tekort.

Het college geeft aan het Zwartboek eerst te willen bestuderen voor met een reactie te komen.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie