Afbeelding
Shutterstock

Nunspeet moet 20.000 euro terugbetalen aan provincie Gelderland

19 april 2024 om 16:45 Politiek

De gemeente Nunspeet moet twintigduizend euro subsidie terug betalen aan de provincie Gelderland. Het gaat om gelden die bestemd waren voor het opzetten van parkmanagement op de bedrijventerreinen De Kolk en Feithenhof, maar ten onrechte ook zijn ingezet voor de komst van een ondernemersfonds voor de totale gemeente Nunspeet.

Wijnand Kooijmans

Door Nunspeet was berekend dat de kosten voor het onderzoek honderdduizend euro zouden bedragen. Op basis hiervan kende de provincie Gelderland een subsidie toe van vijftigduizend euro. Het onderzoek werd vervolgens door de gemeente, zo geeft inspreker Sander Klugt aan, uitbesteed aan de bedrijvenkring Nunspeet die ook het totale subsidiebedrag kreeg uitbetaald door de gemeente.

Een oplettende ambtenaar bij de provincie Gelderland ontdekte vervolgens, zo geeft Klugt aan, bij de behandeling van de verantwoording van de gelden dat een deel van het geld niet rechtmatig was besteed. Het bedrag dat vervolgens als basis voor de subsidietoekenning is gehanteerd werd om die reden teruggebracht tot zestigduizend euro. Bij vijftig procent subsidie van dit bedrag betekent het dat Nunspeet twintigduizend euro moet terugbetalen.

Klugt vraagt zich af of de gemeente wellicht heeft getracht de provincie de totale kosten van het onderzoek te laten betalen. Waar naast Nunspeet ook de bedrijvenkring tienduizend euro zou bijdragen. 

De leden van de commissie algemeen bestuur in de Nunspeetse raad hekelen de gang van zaken. Maar nemen genoegen met de belofte van het college van burgemeester en wethouders dat in voorkomende gevallen zij meer de regie gaan houden op het verloop van de processen. De commissie is van mening dat dit soort situaties zich nooit weer mogen voordoen. De gang van zaken rammelt, zo geeft Harm-Jan Polinder (SGP) aan en moet als onaanvaard worden gezien. 

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie